Közzétételi lista

Az aktuális közzétételi lista itt tekinthető meg!

A közzétételi lista a következő adatokat tartalmazza:

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Tájékoztató az iskolába történő felvételi lehetőségekről
Beiratkozás,osztályok, csoportok száma
Térítési díj, tandíj fizetési kötelezettség
Az intézmény nevelés-oktatási tevékenységével kapcsolatos fenntartói értékelések
Az intézmény nyitvatartási rendje, munkatervi eseménynaptár
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
Intézményi dokumentumok: SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program

Az iskolai közzétételi lista további tartalma

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége
Kompetenciamérés intézményi jelentés
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos eredménye
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételi lehetősége
Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Az iskolai osztályok, és a tanulók osztályonkénti száma