Hírek · Álláslehetőség zongoratanár

Szekszárdi Tankerületi Központ

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Wosinsky Mór Általános Iskola Fusz János Zeneiskolája

zongoratanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7130 Tolna, Festetich u. 131.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zongora oktatás, korrepetitori feladatok, valamint a pedagógus munkakörhöz kapcsolódó egyéb feladatok ellátása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm.rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, zongoratanár; a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár végzettség és szakképzettség, művészeti tárgynak megfelelő művész, előadóművész ,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         Magyar állampolgárság.

•         Cselekvőképesség.

•         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, zongoratanár és kamaraművész végzettség; a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár végzettség és szakképzettség; művészeti tárgynak megfelelő művész, előadóművész,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motivációs levél.

•         Fényképes szakmai önéletrajz.

•         Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.

•         Aláírt hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez (1.sz. melléklet), valamint szükség esetén hozzájárulás az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez (2. sz. melléklet). Mindkét nyilatkozat elérhető a Szekszárdi Tankerületi Központ honlapján.

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máténé Hepp Andrea tagintézmény-vezető nyújt, a 30/013-0377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Máténé Hepp Andrea tagintézmény-vezető részére a mateneheppandrea@gmail.com E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         http://www.wosinskyiskola.hu/zeneiskola

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát. A pályázati kiírás nem minősül ajánlattételnek és kötelezettségvállalásnak.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 17.

<<< vissza