Iskolánk · Alkalmazottak

Iskolánk vezetősége

Intézményvezető:
Takács Zita - e-mail: wmai.tolna@gmail.com

Igazgatóhelyettes (felső tagozat):
Boda Zoltánné - e-mail: wmoi.wosinsky@gmail.com

Igazgatóhelyettes (alsó tagozat):
Szilágyiné Kláb Ildikó - e-mail: eötvös7@gmail.com

Alsó tagozat munkaközösség vezetője:
Sallainé Széchenyi Melinda

Felső tagozat munkaközösség vezetője:
Döményné Domsa Anita

Nevelőink, tanáraink

 • Bagosi Eszter Boglárka gyakornok
 • Bálintné Hochsteiger Dóra magyar nyelv és irodalom tanár, német tanító
 • Bérdi Bernadett tanító
 • Boda Zoltánné kémia, biológia tanár
 • Czirákiné András Erika - tanító
 • Czencz Éva - testnevelő tanár
 • Döményné Domsa Anita magyar nyelv és irodalom tanár, felső tagozat munkaközösség-vezetője
 • dr. Dobainé Pintér Mária könyvtáros
 • Forster Jakabné tanító
 • Gyeneiné Pál Zsuzsanna tanító
 • Imre Anita - magyar nyelv és irodalom, történelem tanár
 • Katzenberger Jánosné - matematika tanár
 • Karácsonyné Balogh Anikó - tanító
 • Kiss Józsefné rajz – földrajz - természetismeret, hon - és népismeret tanár
 • Kocsis Ildikó Magdolna napközis nevelő
 • Koleszár Gabriella - tanító
 • Kolbertné Lampert Kornélia - tanító
 • Kovácsné Pápai Zita - gyógypedagógus, gyógypedagógiai mk. vezetője
 • Kövesi Andrea - tanító, gyermekvédelmi felelős,
 • Kunz-Pálinkás Zsuzsanna digitális kultúra, informatika, technika és tervezés tanár
 • Lajtai Lilla - tanító, ének-zene tanár
 • Lőrincz Bence - testnevelő tanár
 • Majtényi Hedvig - tanító
 • Mácsik Nóra -angol nyelv szakos tanár
 • Németh Mária - történelem, erkölcstan tanár, Diákönkormányzat vezető
 • Pálos Ildikó - technika, tanító, napközis nevelő
 • Pilisi Andrea nemzetiségi német tanító, fejlesztő pedagógus, köznevelési szakértő
 • Pilisi István kémia óraadó
 • Pelczerné Götz Szilvia Judit - tanító
 • Pukli Tímea tanító
 • Póth Judit - tanító, fejlesztő pedagógus
 • Schuck-Monostori Miléna Pierina tanító
 • Stadlerné Katzenberger Éva Katalin matematika – nemzetiségi német tanár, gyermekvédelmi felelős
 • Szabóné Dorogi Erika -tanító
 • Szabó Gáborné - pedagógiai asszisztens
 • Szeleczki Ibolya matematika - fizika - kémia tanár, természettudományi munkaközösség - vezető
 • Takács Zita tanító, igazgató
 • Tolnainé Sipos Krisztina nemzetiségi német tanár

 

 

 

Iskolatitkárság

Iskolatitkárok:

 • Acsádi Vivien
 • Straubingerné Pruzsina Erika
 • Vargáné Pata Erika


Rendszergazda:

 • Horváth Mihály