Hírek · Kiemelt hírek · Szülői tájékoztató 1. osztály

 

Tisztelt Szülők!

 

 

Jelen helyzetben sajnos a személyes találkozásunk elmaradt. Megpróbálom Önöket röviden tájékoztatni a beiratkozás szempontjából fontos tudnivalókról. Tájékoztatónkat a határidőkre vonatkozóan megtalálják a www.wosinskyiskola.hu weblapunkon. (WOSINSKY - Kiemelt hírek)

 

Az Eötvös utcai telephelyen, Mözsön, Széchenyi Tagiskolánkban egyaránt szeretnénk osztályt indítani.

 

Tanító nénik a Wosinsky Mór Általános Iskola Eötvös utcai telephelyén:

Gyeneiné Pál Zsuzsanna (általános tantervű osztály)

Szabóné Dorogi Erika

 

Kolbertné Lampert Kornélia (nemzetiségi németes osztály)

Árvai Attiláné Hédi néni

 

Tanító nénik a Wosinsky Mór Általános Iskola Mözs Iskola utcai telephelyén:

Sallainé Széchenyi Melinda (általános tantervű + nemzetiségi németes osztály)

Andréné Vass Linda

 

Tanító nénik a Wosinsky Mór Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolájában:

Klézli Józsefné Erika néni (általános tantervű + nemzetiségi németes osztály)

Dávidné Schwarcz Szilvia

Nevelőink szakmai munkáját ismerve bátran állíthatom, hogy valamennyien nagy módszertani tudással rendelkező remek emberek. Mindannyian arra fognak törekedni, hogy a kicsik beilleszkedjenek az iskolai életbe és megszeressék a tanulást.

Az átmeneti időben nagyon sok dalt, mozgást, játékot építenek be az órákba, így a gyerekek szinte játszva sajátítják el az ismereteket. A tanító nénik mindig arra fognak törekedni, hogy minden kisgyermekben megtalálják azokat a tulajdonságokat, értékeket, melyek segítik képességeik kibontakoztatását. Nagyon fogják szeretni őket!

A nyelvoktatásról: Kétféleképpen dönthetnek.

  • Nemzetiségi német nyelv oktatása 1. osztálytól (8 fő jelentkezése esetén már indul a csoport)
  • vagy első idegen nyelv oktatása 4. osztálytól. Ez jelenleg angol nyelvet jelent heti 3 órában. ( Előfordulhat, hogy addigra nem így lesz, mert nem tudható, hogyan állunk akkor nyelvtanárok tekintetében.)

Aki azt vállalja, hogy 1. osztálytól tanuljon a gyermek nemzetiségi német nyelvet, az ezt a kötelezettséget 8 évre vállalja fel. Tudni kell azt is, hogy ez heti 5 óra többletet jelent a kicsik számára. Végig kell gondolni, hogy elbírja e gyermekem ezt a terhelést, mert csak nagyon indokolt esetben, a szülő és a tanító együttes kérése alapján menthető fel igazgatói engedéllyel az a gyermek, aki tanulási nehézséggel küszködik a többi tantárgyból is. Ami új: Jogszabályváltozás következtében a nemzetiségi németet tanuló gyermekek számára 4. osztálytól 1. idegen nyelvet nem kell tanulni a továbbiakban.

Tankönyveinkről:

Az 1. osztályban az olvasástanítási módszert illetően a Meixner-féle Játékházzal dolgoznak nevelőink minden alsós telephelyünkön. Ezt a módszert a dislexiás problémák kiküszöbölésére, megelőzésére dolgozták ki. Ez a tankönyvcsalád a Nemzeti Tk. Kiadó terméke.

Etika, vagy hit-és erkölcstan választása

Kötelező tantárgy, immár 7. éve.

 Az etika az eddigi erkölcstan tantárgy szinonim megfelelője. Társas kapcsolatok építésével, az egyén közösségben elfoglalt helyével, ünnepekkel, a család fontosságával, az egyéni véleményalakítással, az erkölcsi fogalmak hétköznapi megjelenésével, viselkedéssel foglalkozó tantárgy. Nem nélkülözi az ünnepek vallási kötődését sem.

 A hit-és erkölcstan valójában a hittant jelöli.

A felekezetek tartottak már tájékoztatót az érdeklődő szülők számára.

 

Beiratkozás dokumentumai: A beiratkozás on-line történik. Ezzel kapcsolatos információk a www.wosinskyiskola.hu weblapunkon WOSINSKY (Kiemelt hírek) fülön olvasható.

Az intézmények bemutatásához csatolok egy PPT-t, melyet megnyitva bepillantást nyerhetnek az alsósok életébe.

Szeretettel várjuk Gyermekeiket intézményünkben!

 

Rövid összefoglaló a beiratkozási dátumokról:

 

2020. április 6-24.

Aki nem állami fenntartású intézménybe, vagy nem körzetes (sportiskola) intézménybe íratja gyermekét, ekkor kell megtenni.

2020. április 28. – 2020. május 15.

1. Azon szülők esetében, akik a gyermekük lakóhelye szerinti körzetes iskolába kívánják gyermeküket beíratni, nem kell a jelentkezést benyújtani, mert automatikusan felvételre kerülnek a Határozat 2. d) pontja értelmében, nekik csak megerősíteni kell az automatikus felvételt a a KRÉTA e-Ügyintézés modulja „Beiratkozás az Általános Iskolába” felületén.

 

2. Lehetősége van arra is a szülőnek, hogy más, beiskolázási körzettel rendelkező iskolába írassa be gyermekét, azonban az e-ügyintézési folyamat során egy tanuló jelentkezését csak egy intézménybe lehet beküldeni a beiratkozás II. szakaszában.

 

3. Személyes megjelenés a beiratkozásnál csak akkor lehetséges, ha a szülő nem tudja on-line megoldani a beiratkozást, illetve jóváhagyást. A személyes megjelenésre 2020. május 11. – 2020. május 15. de. 9-11 óráig van lehetőség a fertőtlenítés szabályainak megfelelően.

 

2020. május 16-21. Beiratkozásról hozott döntés meghozatala, szülők kiértesítése

 

Az értesítő levélben lesz egy kérdőív a nemzetiségi németre, hittanra vagy etikára vonatkozóan, melyet kérem, válaszoljanak meg!

Vagy postai úton, vagy beszkennelve (lefotózva) szíveskedjenek megküldeni a wmai.tolna@gmail.com e-mail címre.

 

 

Tolna, 2020.04.08.

 

Tisztelettel és köszönettel:

 

                                                                                      Herczig Lászlóné

                                                                                      igazgató

<<< vissza