Hírek · Kiemelt hírek · Szülői tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvány 3. hullámának terjedése miatt a Kormány 2021. március 4-i ülésén újabb veszélyhelyzeti intézkedésekről döntött, amelyek a köznevelési intézményeket is érintik. Az iskolákban 2021. március 8-tól 2021. március 31-ig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet a tanév rendje szerint, 2021. április 1-6 között lesz. 2021. április 7-e, szerda lesz az első tanítási nap.

Az online oktatáshoz iskolánk a KRÉTA rendszer DKT (Digitális Kollaborációs Tér) felületét használja, amelyre minden tanulónk az oktatási azonosítójával és a születési dátumával léphet be. Ezt a platformot a tanulókkal (alsós gyermekek esetében a szülőkkel ld.: online félévi szülőértekezlet) már eddig is használtuk. Kérem jelezzék az osztályfőnöknek és kérjenek segítséget, ha elakadnak a használatakor.

Az osztályok új, az életkori sajátosságainak megfelelő órarendet kapnak erre a 3 hétre. Figyeltünk arra, hogy alsóban napi 3-4, felsőben 4-5 óránál többet ne kelljen a gyerekeknek számítógép előtt tölteniük. Alsó tagozaton az órák 30 percesek lesznek 10 perc szünettel, felsőben marad a már megszokott 45 perc, 15 perc szünettel. A tanítás reggel 8 órakor kezdődik. Az online órákon való részvétel kötelező. Bárminemű akadályoztatást kérem jelezzenek az osztályfőnöknek. Azok a tanulók, akik nem vesznek részt az órán és ezt elfogadható indokkal nem tudják igazolni, igazolatlan órát kapnak, amelynek következményei ugyanazok, mint a kontakt formájú oktatásban. Kérem ebben az Önök segítő együttműködését! Közös célunk, hogy a gyermekek ne maradjanak le a tananyag elsajátításában.  Az órarendben nem szerepelő tárgyakból (pl: testnevelés, rajz, ének, technika, népismeret) projektfeladatot kapnak tanítványaink, melyeket megoldás után kötelező beküldeniük, hogy értékelni tudjuk őket.

Azok a tanulók, akiknek otthon nem áll rendelkezésükre internet, vagy megfelelő eszköz, a tavalyi évhez hasonlóan hetente egyszer papír alapon kapják meg a feladatokat, amelyet igényesen kitöltve kell visszahozniuk.

A kormány az általános iskolás gyermekeket nevelő családok helyzetének megkönnyítése érdekében úgy döntött, hogy az általános iskolákban a szülők igénye és kérelme alapján biztosítani kell a gyermekfelügyeletet. Kérelmüket elektronikusan a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén, vagy írásban a titkárságra eljuttatva adhatják be. Tekintettel arra, hogy a rendkívüli intézkedések fő oka a járvány terjedésének megakadályozása, kérem, hogy a gyermekfelügyeletet valóban csak a legszükségesebb esetekben (munkavégzés, vagy a védekezésben való részvétel) vegyék igénybe. Kérelmükben azt is jelezzék igénylik-e gyermekük számára az ebédet. Ezt hivatalosan legyenek szívesek Nagy Istvánné étkezési ügyintézőnél is jelezni a már pénteken közzétett elérhetőségein.

Köszönöm megértésüket és rugalmasságukat ebben a rendkívüli helyzetben.

Vigyázzanak magukra és gyermekeikre!

 

Üdvözlettel: Takács Zita s.k. intézményvezető helyettes

<<< vissza