Pályázatok

TÁMOP-3.1.4./C-14-2015-0459.

2015. május 4-én hivatalosan is kezdetét vette az „Innovatív iskolai fejlesztés WMÁI Fusz János Zeneiskolájában” című, TÁMOP-3.1.4/C-14-2015-0459. azonosítószámú projekt, a projektgazda szervezet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tolnai Tankerülete.
A projekt igen összetett, az eszköz- és anyagbeszerzések mellett olyan események, iskolai rendezvények, pedagógus továbbképzések megszervezésére ad lehetőséget, amely kiválóan kiegészíti a zeneiskola pedagógiai programját, nagyszerű élményeket és ismeretszerzési lehetőséget biztosít mind a diákok, mind pedig a pedagógusok számára.

2015. június utolsó hetében közel 30 diák egy természet közeli sporttáborban vehetett részt Fadd-Domboriban, amelynek elsődleges célja volt, hogy elősegítse a tanulók környezeti nevelését, a környezettudatos magatartás kialakulását. A tábori hét során a gyerekek sok mozgással, a zenész életformát sporttal, játékkal kiegészítve töltötték napjaikat. 2015. augusztus hónapban a tanévre való felkészülés jegyében erdei iskola kerül megszervezésre. A programok az előzetes tervek szerint legalább 100 diák számára biztosítanak tanórán kívüli tevékenységeket. A pedagógus továbbképzések lebonyolítására várhatóan 2015. szeptember, illetve október hónapokban kerül sor, a projekt zárási időpontja 2015. október 31-e.

A Tolnai Fusz János Zeneiskola által elnyert pályázat segítségével megvalósult az „Innovatív iskolai fejlesztés a WMÁI Fusz János Zeneiskolájában TÁMOP-3.1.4/C-14-2015-0459 Erdei iskola ” nevezetű projektje 2015. augusztus 24-30. közötti időszakban, ahol a dombori táborozáson 29 tanuló és 4 fő szakmai megvalósító vett részt.

Az erdei iskola elsődleges célja a környezet- tudatos magatartásra nevelés tanórán kívüli tevékenységekkel, a környékbeli népi hagyományok megismertetése, bemutatása. Kiemelten fontos volt számunkra a zenét tanuló diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése a sport, az éneklés – kórus foglalkozások keretein belül – a zenei munkaképesség gondozás a mozgáskultúra összekapcsolásával, ehhez az elvárásokhoz igazodtak a tábori foglalkozások.

A gyermekek a hét folyamán az erdei iskolában többfajta kórus, sport és népzenei programon vettek részt, mint például sárkányhajózás, hangszerkészítés, labdajátékok, vetélkedők, népzenei bemutató, táncház, kirándulás. Az érdekes foglalkozásokon aktív részvétellel zenélhettek, „szemétből” saját kezű hangszereket készítettek, varázsolhattak csodaszép mandalákat, üvegfestékkel ablakmatricákat alkothattak, gyöngyből ékszereket fűzhettek. A kézműves délutáni foglalkozások alkalmával a felnőttek is megirigyelhették volna a növendékeink kreativitását, fantáziájuk határtalanságát. A kész művekből mini kiállítást rendeztünk, abban gyönyörködhettek a szülők a tábor zárásakor megtartott kórushangverseny alkalmával. A növendékek minden nap zenei munkaképességük és testi-lelki egészségük érdekében átmozgató, frissítő tornán vehettek részt. A zenei tanulmányaik során elszenvedett tartásproblémák kialakulása, rögzülése ellen naponta több alkalommal is tornagyakorlatokat iktattunk be a napi kórus próbák és egyéb programok során.

A zenei programok a mindennapos kórus órákból álltak, ahol a gyermekek gyakorolhatták az együtt éneklés művészetét, a szólamokat külön-külön és zongorakísérettel együtt is.

Sajtóközlemény – zárás – 2015. október 31.