Dokumentumok

 

Közzétételi lista

Az aktuális közzétételi lista innen tölthető le vagy itt olvasható.

A közzétételi lista a következő adatokat tartalmazza:

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Tájékoztató az iskolába történő felvételi lehetőségekről
Beiratkozás,osztályok, csoportok száma
Térítési díj, tandíj fizetési kötelezettség
Az intézmény nevelés-oktatási tevékenységével kapcsolatos fenntartói értékelések
Az intézmény nyitvatartási rendje, munkatervi eseménynaptár
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
Intézményi dokumentumok: SZMSZ , WMÁI és AMI Házirendje, Pedagógiai Program

Az iskolai közzétételi lista további tartalma

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége
Kompetenciamérés intézményi jelentés
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos eredménye
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételi lehetősége
Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Az iskolai osztályok, és a tanulók osztályonkénti száma

Az alapfokú művészeti iskola közzétételi lista további tartalma

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
Művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma