Hírek · Állás

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tolnai Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Wosinsky Mór Általános Iskola és AMI Fusz János Zeneiskolája 

zongoratanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7130 Tolna, Festetich utca 131.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zongoratanítás és korrepetíció a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a zongora művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, zongora művészeti tárgynak megfelelő művész ,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság.

•         Cselekvőképesség.

•         Büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz.

•         Motivációs levél.

•         Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

•      Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).

•         Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására. p

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Herczig Lászlóné intézményvezető nyújt, a 74/440-065 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•    Elektronikus úton Herczig Lászlóné intézményvezető részére a wmai.tolna@gmail.com E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •  http://www.wosinskyiskola.hu/

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

<<< vissza