Iskolánk · Alkalmazottak

Iskolánk vezetősége

Intézményvezető:
Herczig Lászlóné - e-mail: ank-tolna@ank-tolna.sulinet.hu
                                      wmai.tolna@gmail.com

Igazgatóhelyettes (felső tagozat):
Boda Zoltánné - e-mail: wmoi.wosinsky@gmail.com

Igazgatóhelyettes (alsó tagozat):
Ulrich Györgyi - e-mail: eötvös7@gmail.com

Alsó tagozat munkaközösség vezetője:
Götz Lívia Erika

Felső tagozat munkaközösség vezetője:
Muhariné Joósz Zsuzsanna

Nevelőink, tanáraink

 • Árvai Attiláné tanító
 • Bálintné Hochsteiger Dóra magyar nyelv és irodalom tanár, német tanító
 • Bérdi Bernadett - tanító
 • Boda Zoltánné kémia, biológia tanár
 • Bucher Erika nemzetiségi német tanító, tanár, Nyelvi munkaközösség-vezetője
 • Czirákiné András Erika - tanító
 • Döményné Domsa Anita magyar nyelv és irodalom tanár, Humán munkaközösség-vezető
 • Dudai Krisztina - tanító
 • Farkas Erzsébet tanító
 • Folk György - tanító, testnevelés
 • Götz Erika Lívia  tanító
 • Gyeneiné Pál Zsuzsanna tanító
 • Győriné Pilisi Andrea nemzetiségi német tanító, fejlesztő pedagógus, köznevelési szakértő
 • Győriné Szabó Gabriella ének-zene
 • Haukné Pilisi Andrea tanító
 • Herczig Lászlóné - tanító
 • Imre Anita - magyar nyelv és irodalom, történelem tanár
 • Kalamár Lászlóné matematika – fizika – technika tanár
 • Katzenberger Jánosné - matematika tanár
 • Kappelné Szabó Bernadett - pedagógiai asszisztens
 • Karácsonyné Balogh Anikó - tanító
 • Kiss Józsefné rajz – földrajz - természetismeret, hon - és népismeret tanár
 • Koleszár Gabriella - tanító
 • Koleszár Orsolya - tanító, angol, nemzetiségi német, német hon-és népismeret tanár
 • Kolbertné Lampert Kornélia - tanító
 • Kovácsné Németh Mária - történelem, erkölcstan tanár, Diákönkormányzat vezető
 • Kovácsné Pápai Zita - gyógypedagógus
 • Kövesi Andrea - tanító, gyermekvédelmi felelős,
 • Lőrincz Bence - testnevelő tanár
 • Markó Lilla - tanító
 • Muhariné Joósz Zsuzsanna - magyar nyelv és irodalom tanár, könyvtárpedagógus tanár
 • Pálinkás Zsuzsanna - informatika tanító
 • Pálos Ildikó - technika, tanító, napközis nevelő
 • Pukli Tímea - tanító
 • Pelczerné Götz Szilvia - tanító
 • Pekariné Fenyvesi Edit - tanító 
 • Ságiné Horváth Zsuzsanna - gyógypedagógus, gyógypedagógiai munkaközösség - vezető
 • Stadlerné Katzenberger Éva matematika – nemzetiségi német tanár, gyermekvédelmi felelős
 • Szeleczki Ibolya matematika - fizika - kémia tanár, természettudományi munkaközösség - vezető
 • Szilák Henriette - tanító, fejlesztőpedagógus, köznevelési szakértő
 • Takács Zita tanító
 • Varga László - úszásoktató
 • Varga Tiborné tanító, fejlesztőpedagógus, köznevelési szakértő
 • Varga Viktória nemzetiségi német - angol tanár

 

 

 

Iskolatitkárság

Iskolatitkárok:

 • Bokros Vivien
 • Straubingerné Pruzsina Erika
 • Szabó Gáborné


Rendszergazda:

 • Horváth Mihály