Iskolánk · Dokumentumok

229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 23. §

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

 

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

   a. Tájékoztató az iskolába történő felvételi lehetőségekről

   b. Beiratkozás, engedélyezett osztályok, csoportok száma

   c. Térítési díj, tandíj fizetési kötelezettség

   d. Az intézmény nevelés-oktatási tevékenységével kapcsolatos fenntartói értékelések

      Intézményünkben   fenntartói értékelés még nem történt

   e. Az intézmény nyitvatartási rendje, Munkaterv

   f. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

   g. Intézményi dokumentumok: SZMSZ, HázirendPedagógiai program

 

(3) Az iskolai közzétételi lista további tartalma

 

   a. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

   b. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

   c. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

   d. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos eredménye

   f. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételi lehetősége

   g. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

   h. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

i. Az iskolai osztályok, és a tanulók osztályonkénti száma

   

 

(5) Az alapfokú művészeti iskola közzétételi lista további tartalma

 

   a. Betöltött munkakörök szerint a pedagógusok iskolai végzettsége

   b. A nevelő oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképesítése

   c. Az alapfokú, továbbképző évfolyamok száma

   d. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel

   e. A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények

   f. Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai

   g. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás

   h. Művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma