Hírek · Beszámoló a digitális témahét programjának megvalósításáról

A digitális témahét programjait erkölcstan és technika órákon, valamint informatika szakkör keretében valósítottuk meg 5-6-7. évfolyamokon. A tanulók csoportmunkában dolgoztak. Útvonaltervet készítettek egy hazai tavunkhoz. Az út egy erdőn át vezetett. A cél az volt, hogy a tóhoz kiránduló turisták megismerkedjenek a környezet szépségeivel, de szembesüljenek azokkal a problémákkal is melyek Földünket
veszélyeztetik (a természet szennyezése, pusztítása). A feladat elvégzéséhez szükségesinformációkat a gyerekek informatika szakkörön, a megfelelő weboldalakról gyűjtötték össze.
Majd erkölcstan és technika órákon plakátot szerkesztettek és rajzoltak.  A plakát a környezetvédelemről szólt, ebbe épült bele az útvonalterv. A gyermeki munkában kreatívötletek jelentek meg a pusztulásra ítélt „Világ”megmentésére, megóvására.
A program megvalósítása közben elsajátították a tanulók az eredményes információkeres ést a digitális világban. Hatékonyan együttműködtek egymással. Átfogó kép alakult ki bennük a természeti környezet szépségéről és a környezeti problémákról. Kapcsolatba kerültek amindennapi élet gyakorlati tapasztalataival.

 

Képek

<<< vissza