Iskolánk

Iskolánk 1997-ben vette fel gróf Széchenyi István nevét. Korábban I. Számú Általános Iskola néven mûködött a városközpontban. Már akkor az egyik legkedveltebb és legkeresettebb iskola volt, melyet a nagy osztálylétszámok is bizonyítottak. 1999-ben a Széchenyi István Általános Iskola az Általános Nevelési Központ egyik tagintézményévé vált, majd a 2007/2008-as tanévtől a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Széchenyi István Iskolai Telephelye lett. Iskolánkban kiemelkedõ helyen szerepel az informatika és az idegen nyelv oktatása.

Holland és német testvérvárosi kapcsolatainkat ápolva mélyítjük el gyermekeink nyelvtudását. Intézményünk sok érdekes programmal és rendezvénnyel igyekszik tanulóink iskolai éveit színesebbé, változatosabbá tenni. Különbözõ szakköröket kínálva próbáljuk ránevelni gyermekeinket a szabadidõ helyes és hasznos eltöltésére. Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és a felzárkóztatást is. „Tõlünk függ minden, csak akarnunk kell!”- vallotta gróf Széchenyi István. E gondolat szellemében formáljuk a jövõ nemzedékét.

Az iskola tanulóinak a létszáma: 223 fő, a pedagóguskollektíva 23 főből áll.

Intézményünkben kiemelt feladatként szerepel az idegennyelv-oktatás, művészeti nevelés és az informatika.

Évtizedek óta német nemzetiségi nyelvoktató iskola vagyunk, így tanulóink nagy része már az 1. osztálytól kezdve tanulja a németet emelt óraszámban. Ennek köszönhetően 8. év végéig alapfokú nyelvvizsgát tehetnek. 2. idegen nyelvként választható az angol nyelv is, mely igen nagy népszerûségnek örvend. Az idei, 2011/2012-es tanévtől alsó tagozatosainknak beindítottuk a német nemzetiségi tánc oktatást is.  Iskolánknak több éves partnerkapcsolata van a németországi Stutensee ill. a hollandiai Bodegraven iskoláival. Tanulóink így anyanyelvi környezetben gyakorolhatják az idegen nyelveket, lehetőségük van más országok életét, szokásait megismerni. Ezzel kinyílik elõttük a világ, formálódik öntudatuk.

A művészet a személyiség szabad kifejeződése. Tele van érzelemmel, kreativitással és kapcsolatteremtéssel. Legyen az zene, tánc vagy képzőművészet. Nagyon fontos ezen tulajdonságok fejlesztése. Tehetséges tanulóinknak lehetőségük van számos szakköri foglalkozáson tehetségük kibontakoztatására.

Iskolagalériánkban rendszeresen kiállítjuk tanulóink rajzait, valamint dombormûveiket. Az õ kezük munkáját dicséri többek között az iskola vagy a UNITED GAMES emblémájának a megalkotása, amely az 1999. szeptember 21-én felavatott Európa-tantermünkben található, a résztvevő országokról gyűjtött dokumentumok, információs anyagok, zászlók mellett.

Nagy érdeklődés kíséri a nagyobb iskolai ünnepélyek alkalmával megrendezésre kerülő kiállításokat illetve a "TÁLTOS" művészeti oktatás (színjátszó, kézműves és társastánc) bemutatkozásait is.

A modern technikai tudomány, az informatika nélkül ma már nem létezhet egyetlen intézmény sem. Tanulóink 4. osztályos koruktól kezdve ismerkedhetnek meg tanórai és szakköri formában ezzel a gyorsan fejlődő tudományággal, amelyet a modern nyelvoktatás eszközeként és tehetséggondozásra is felhasználunk.

A tanulási nehézségekkel küzdő diákjaink számára fejlesztő és logopédiai foglalkozásokat tartunk az erre a célra kialakított speciális eszközökkel és játékokkal felszerelt termekben. Iskolánkban különös gondot fordítunk a tehetséggondozásra. Különféle versenyekre készítjük fel diákjainkat akik sikeresen szerepelnek. Rendszeresen szervezünk diákjaink számára szabadidős programokat (kirándulások, kultúrális rendezvények). Ügyelünk arra, hogy a tanulás mellett sor kerüljön a szabadidő hasznos eltöltésére is. 

Ezzel a néhány gondolattal szeretnénk iskolánkat bemutatni és más kollektívák figyelmébe ajánlani.