Iskolánk · Az iskola története

Az iskola rövid története
 
Az iskola alapításának éve: 1801. Jellege: római katolikus. Típusa: önálló, részben osztott. Ekkor két tanerõs.

Önálló általános iskolává 1846-ban vált. A harmadik tanítói állást 1877-ben, a negyediket 1905-ben kapta. Fenntartója a római katolikus egyházközség volt. Az iskola államosítására 1948-ban került sor.

A tantestület tagjai:

  • Méri Sándor, igazgató tanító,
  • Schadt György
  • Ferencz József
  • Rencz Antal
  • Németh Erazmus
  • Izsák Géza és
  • Vadász Anna tanítók.

Hitoktatók:

  • Berta Antal esp. plébános, rk. hitoktató és
  • Kincses Zoltán ref. lelkész, ref. hitoktató

Az iskola életében ugrásszerû fejlõdés következett be. Javultak a személyi és a tárgyi feltételek. Az 1970-es évek elejére a tanuló csoportok száma 11 lett, 11 osztályterem, 1 tornaterem, 2 politechnikai terem, napközis helyiség állt a tanulók rendelkezésére. 1970-ig az alsó tagozatban váltakozó oktatás folyt, 1972-tõl teljes egészében osztott. A tantestület 18 fõbõl állt. Az iskola fejlõdése a tantermi viszonyokat illetõen elmaradt. A tantermek száma csak a régi épületek átalakításával nõtt. Elõször 1953-ban a régi tanácsházát kapta meg az iskola, majd az új tanácsépület két helyiségét. Az intézmény életében újabb fejlõdést hozott a 70-es évek végén helyi összefogással megépített sportpálya.

Az igazi megújulást a mai életünknek megfelelõ, korszerû, új iskola megépítése jelentette, melyet 1991-ben vehettek használatba a gyerekek. Iskolánk a város legújabb intézménye.

Eszközellátottságunk jó, szakos ellátottságunk megfelelõ.