Iskolánk · Alapítvány

Mözs Gyermekmosolyáért Alapítvány
 
A "Mözs Gyermekmosolyáért Alapítvány"-t 1999. június 25-én hozták létre magánszemélyek, pedagógusok, tartós közérdekû, közhasznú célra. Óriási szükség volt rá, mert azt tapasztaltuk, hogy bármilyen oktatási, nevelési célt tûztünk ki magunk elé, bármilyen programot szerettünk volna megvalósítani, az anyagiak hiánya lehetetlenné teszi a minõségi munkát.

A fenntartó csak az alapvetõ eszközök, az intézményfenntartás költségeit tudja magára vállalni, s nem tud besegíteni az iskolai életet színessé tevõ programok lebonyolítási költségeihez,
finanszírozásához. Az alapítvány induló vagyona 50.000,- Ft volt. Az alapítványt 5 tagú kuratórium kezeli.

A kuratórium pedagógusokból és szülõkbõl áll. Kapcsolatuk folyamatos, a kuratóriumi üléseken kívül is találkozunk, hiszen a gyermekünk révén szülõi értekezleteken, fogadóórákon is meg tudjuk osztani az információkat. A kuratórium tagjai az alapítókkal sem rokoni, sem alkalmazotti sem vagyoni függõségi viszonyban nincsenek.

A támogatott intézményben jelenleg 67 tanuló jár. A gyermekek közel 50 %-a hátrányos, vagy veszélyeztetett tanuló. Jelentõs az egykeresõs családok, vagy eltérő kultúrájú (roma) nemzetiséghez tartozók száma. Ahhoz, hogy tanulóink a családból hozott hátrányukat leküzdhessék, az iskolának és az
alapítványnak is feladatokat kell felvállalnia az esélyegyenlõség megteremtése érdekében.

Az alapítvány segíteni szeretne a tanulók élet- és munkakörülményeinek javításában. Szeretnénk tanulóinkat olyan élmények átéléséhez is hozzásegíteni, amelyet a családok vagy mentalitásuk, vagy anyagi helyzetük miatt nem tudnak gyermeküknek biztosítani.

A kuratórium iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában, még akkor is, ha az alapítvány anyagi támogatására nincs szükség. Ez számunkra természetes, hiszen pedagógusok és szülõk vagyunk, s minden gyermeknek szeretnénk megadni a lehetõséget egyénisége kibontakoztatásához.

Valamennyiõnknek az a fontos, hogy ott tudjunk segíteni anyagilag, szellemi, vagy kétkezi munkával, ahol és amikor éppen szükség van ránk. Több mosolygó, boldog arcot szeretnénk látni hiszen gyermekeink a mi jövõnk.

Alapítvány számlaszáma: 11746108-221647